stranišče

Translation: toilet, bathroom, lavatory

Stranišče is both the lavatory and the piece of furniture that you use to do… things. The full name for the furniture is straniščna školjka (lit. toilet shell).

Examples:

Oprostite, kje je stranišče?
(Excuse me, where is the toilet?)

Počakaj! Predem odidemo, moram na stranišče.
(Wait! Before we leave, I have to go to the toilet.)

Kdo je na vrsti, da počisti stranišče?
(Whose turn is it to clean the toilet?)

Sedim na stranišču, in razmišljam.
(I sit on the toilet, and I think/contemplate.)

Na stranišču neznosno smrdi.
(There is an unbearable stench in the lavatory.)

Related:

stranišče na štrbunk – latrine
kopalnica – bathroom
umivalnik – sink, washbasin
smrad – stench, stink

Listen to the pronunciation of Slovenian words and phrases.