knjiga

Translation: book

Various examples/phrases, where knjiga plays the central role:

mladinska knjiga – young adult book
spominska knjiga – memorial book
žalna knjiga – condolence book
matična knjiga – register
zemljiška knjiga – land register
šolska knjiga – school book
e-knjiga – e-book

Examples:

Knjiga ima dvesto strani.
(The book has two hundred pages.)

Vsak teden preberem vsaj eno knjigo.
(Each week I read at least one book.)

Všeč so mi knjige s trdimi platnicami.
(I like hardcover books.)

Pisateljica se je z novinarjem pogovarjala o svoji novi knjigi.
(The writer talked with the journalist about her new book.)

Gospodar prstanov je roman v treh knjigah.
(Lord of the rings is a novel in three volumes.)

Kaj misliš o e-knjigah?
(What’s your opinion of e-books?)

Expressions:

biti kot odprta knjiga
(to be an open book)

Njen sin je zelo družaben. Je kot odprta knjiga.
(Her son is very sociable. He is an open book.)

požirati knjige
(to read books in a fast succession)

Tako pameten je, ker cele dneve požira knjige.
(He is so smart because he reads books all the time.)

Related:

knjigarna – bookstore
knjižnica – library
bralec / bralka – reader (masculine / feminine)
pisatelj / pisateljica – writer (masculine / feminine)
pesnik / pesnica – poet (masculine / feminine)
knjigožer – bookworm

Listen to the pronunciation of Slovenian words and phrases.